• info@ba-ad.nl
  • 0412 – 724950
  • 0412 – 724950
 

Jeugd(straf)recht

Jeugd(straf)recht

Het jeugdrecht is een breed en bijzonder rechtsgebied, waarbij minderjarigen zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk betrokken kunnen raken. De speciale regels en procedures, die hierbij van toepassingen zijn, vormen een belangrijke reden om een deskundige in de armen te nemen.

Civiel

Hieronder vallen de procedures, waarbij minderjarigen (gesloten) uit huis geplaatst zijn of gaan worden en sprake is van een ondertoezichtstelling. Een betrokkenheid, die niet alleen juridische kennis vereist, maar waarbij ook een pedagogische aanpak wordt gevolgd.

De minderjarige staat hierbij te allen tijde centraal. Uiteraard is dit voor ouders ook een zwaar proces, waar eveneens extra aandacht naar zal uitgaan.

Krijgt u te maken met een van deze ingrijpende verzoeken, twijfel geen seconde en laat u adviseren door een deskundige.

Straf

Als minderjarigen worden aangehouden of opgeroepen worden voor verhoor, is het van belang om snel een start te maken met de verdediging. In veel gevallen is deze bijstand ook kosteloos.

Het doolhof waar deze minderjarigen in terechtkomen, is zeer ingrijpend en goede informatie over de rechten en plichten in combinatie met de voorbereiding op het politieverhoor, is dan ook essentieel.

Ook tijdens het verhoor bij de politie zijn wij aanwezig, om begeleiding, ondersteuning en advies te geven. Uiteraard staat het belang van de minderjarigen voorop, maar ook wordt er altijd contact met de ouders gelegd, zodat zij volledig betrokken worden bij de gang van zaken.

Indien het OM besluit om de minderjarigen verder te vervolgen, dan kan er een oproep worden ontvangen voor een zogenaamde TOM-zitting. De officier van Justitie wenst dan een gesprek met de minderjarige aan te gaan, waarbij een aanbod wordt geboden om verdere strafvervolging te voorkomen. Hier kleven zowel voor- als nadelen aan, waardoor een gedegen advies noodzakelijk is. De kosten zijn in veel gevallen ook gratis.

Wanneer het strafbare feit ernstiger is of wanneer het aanbod van de Officier niet wordt geaccepteerd of als er sprake is van meerdere feiten achterelkaar, dan kan er ook voor worden gekozen om de minderjarige een dagvaarding te sturen. Hierbij wordt er dan een oproep gedaan om bij de kinderrechter te verschijnen. Een belangrijk moment om samen met een goede advocaat het strafdossier op te vragen en te bespreken, zodat de verdediging ter zitting voorbereid kan worden.

Mr. Brugman is al jaren gespecialiseerd in deze zaken en lid van de Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten (VNJA), waardoor zij over ruime kennis en ervaring beschikt. Neem voor een gratis en vrijblijvend gesprek contact op met het kantoor op 0412 – 72 49 50.

Esther heeft zich op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor dit rechtsgebied en op grond hiervan is zij verplicht om elke kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen.

Kom in contact

Brugman Advocatuur beschikt over ruime kennis en (proces)ervaring, waardoor uw zaak bij haar in goede handen is.