• info@ba-ad.nl
  • 0412 – 724950
  • 0412 – 724950
 

Mijn kind staat op social media, help?

Mijn kind staat op social media, help?

  • Geschreven door Lois van Veldhoven
  • 14 april 2021
  • 5 minuten leestijd

Foto’s van minderjarige kinderen op social media plaatsen? Mag dat?

De interactie tussen mensen vindt in toenemende mate plaats via sociale platformen. Even een vakantiefoto plaatsen op Instagram, de ervaringen op een evenement delen op Twitter, de avonturen van vrienden leuk vinden op Facebook of je bevindingen publiceren op LinkedIn, het is de normaalste zaak van de wereld geworden. Maar waar volwassenen geacht mogen worden de grenzen te kennen van de nieuwe media, zijn kinderen bijzonder kwetsbaar.

Dagelijks worden foto’s van (eigen) kinderen op social media geplaatst. Begrijpelijk ook, immers ouders zijn nu eenmaal trots op hun kroost. Zij delen dan ook graag leuke dingen met de omgeving op de sociale media. Hierdoor is er enige discussie ontstaan omtrent het plaatsen van foto’s van kinderen op de sociale media. Volgens sommige ouders is er namelijk sprake van privacy schending.

Ouderlijk gezag

Het publiceren van familiekiekjes op Facebook is niet altijd toegestaan. Een vader en moeder die samen het ouderlijk gezag hebben en dus de wettelijke vertegenwoordigers zijn, hebben natuurlijk de vrije keuze om te plaatsen wat zij willen, mits het geen belastende foto’s zijn van de kinderen.

Er is niks mis met het posten van een foto op de sociale media. Het probleem is alleen dat in de meeste gevallen de kinderen van wie de foto’s worden geplaatst, daar zelf niet van op de hoogte zijn. De kinderen hebben daar dus geen toestemming voor gegeven. Dit speelt vooral als het gaat om jonge kinderen. Kinderen hebben net als volwassenen recht op privacy. Tot hun zestiende levensjaar beslissen de ouders of zij willen dat er foto’s van hun kinderen op internet staan.

Op het moment dat foto’s worden geplaatst op Facebook, dan verleent men toestemming aan Facebook om deze foto’s te gebruiken en te verspreiden. Hierna heeft men geen zicht meer op waar deze foto’s eventueel kunnen belanden en voor gebruikt kunnen worden. Dit is ook vaak het punt waar onenigheid over bestaat tussen ouders. De ene ouder wil een foto plaatsen van het kind op social media, terwijl de andere ouder het daar niet mee eens is.

Gescheiden ouders

Wanneer ouders zijn gescheiden en beiden het gezag over hun kind hebben, dan moeten beide ouders toestemming geven voor het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale media. Als de ex-partner een foto wil plaatsen van een kind op internet, dan heeft de ex-partner daar dus toestemming van de andere ouder voor nodig. Als ex-partner alsnog de foto plaatst zonder toestemming, dan kan de rechter gevraagd worden of de plaatsing rechtmatig is. Het oordeel van de rechter is veelal afhankelijk van alle feiten en omstandigheden.

In belang van het kind

Jonge kinderen weten nog onvoldoende van de privacyaspecten van sociale media en kunnen de gevolgen van het plaatsen van foto’s en filmpjes nog niet overzien. Om die reden wordt het plaatsen daarvan vaak niet in het belang van het kind geacht.

Niet alleen tussen vader en moeder kan deze discussie ontstaan, ook tussen ouders en grootouders. Grootouders zijn namelijk niet vrij in het posten van foto’s waar de kleinkinderen opstaan. Indien de ouders van de kinderen het niet eens zijn met de post, zullen de grootouders deze berichten moeten verwijderen. De grootouders dienen er dus zeker van te zijn dat de wettelijke vertegenwoordigers van het kleinkind daar geen bezwaar tegen hebben.

Mocht u vragen hebben omtrent de privacy van uw kind of een andere kwestie? Brugman Advocaten helpt u graag. Neem voor een gratis en vrijblijvend gesprek contact op met het kantoor op 0412-72 49 50.

Recente blogposts

Kom in contact

Brugman Advocatuur beschikt over ruime kennis en (proces)ervaring, waardoor uw zaak bij haar in goede handen is.